O projektu

podtržítko

Projekt s názvem „Sociální podnik TENZUM s.r.o.“ vznikl za účelem spojení podnikatelské činnosti a zajištění potřeb spoluobčanů nacházejících se v obtížně uplatitelných situacích na pracovním trhu.

V rámci podnikatelské aktivity podniku je kladen důraz na veškeré zásady sociálního podnikání tzn. reinvestice zisku v minimální výši 51 % a zaměstnání minimálně 40 % osob z cílové skupiny.

Sociální podnik je zaměřen na podnikání v oblasti stavebnictví, a to konkrétně na oblast nekvalifikovaných stavebních prací, jakými jsou například výkopové, demoliční a montážní práce. V rámci sociálního podniku jsou zaměstnávány osoby znevýhodněné na trhu práce, a to osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.

Projekt si klade za cíl vytvořit a udržet celkem 6 pracovních pozic pro osoby mladistvé (15 – 26 let) či dlouhodobě nezaměstnané z romského etnika a zejména vytvořit stabilní podnik schopný fungovat samostatně i po ukončení projektu, který bude sloužit jako vzor pro ostatní podniky se zájmem zaměstnat osoby z cílové skupiny.

V rámci projektu byly realizovány následující aktivity

Již založení podniku tak, aby splňoval podmínky sociální podniku, je vlastní aktivitou projektu. Podnik byl založen v roce 2013 a v listopadu téhož roku v něm bylo vytvořeno 8 pracovních pozic, z této skupiny zaměstnanců je 6 z cílové skupiny. Pro tyto zaměstnance jsou pravidelně pořádány pracovní porady a měli možnost se účastnit kurzů, což přispělo k jejich personálnímu rozvoji a jejich budoucí uplatnitelnosti.

Pro vytvořenou pracovní skupinu jsou získávány pracovní zakázky ve výše popsaných oblastech stavebnictví tak, aby bylo zajištěno jejich pracovní vytížení po celý kalendářní rok.

Při realizaci klíčové aktivity i celého projektu aktivně participovala příspěvková organizace DROM, romské středisko, která byla zřízena městem Brnem za účelem pomoci osobám z romského etnika, respektive její ředitel Miroslav Zima na pozici odborného garanta pro práci s Romy.

Vytvořené pozice:
Ředitel sociálního podniku
Odborný garant práce s CS
Vedoucí pracovní skupiny
Manuální pracovník 1 – 4
Administrativní pracovník


Samostatnou a významnou aktivitou projektu bylo proškolení všech zaměstnanců z cílové skupiny, celkem tedy 6 zaměstnanců. Tato aktivita je již dokončena a úspěšně splněna.

Zaměstnanci prošli následujícími školeními:
Motivační kurz (účastnilo se všech 6 zaměstnanců),
Specializovaný kurz pro manuální pracovníky (účastnilo se 5 osob)
Specializovaný kurz pro administrativního pracovníka (účastnila se 1 osoba).


Další důležitou oblastí jsou marketingové aktivity, jejichž cílem je vytvoření sítě stabilních odběratelů služeb sociálního podniku.
V rámci této aktivity byla již zřízena webová prezentace podniku, na jejímž obsahu se neustále pracuje.
Podnik byl také registrován do webového katalogu Firmy.cz.

V rámci marketingových aktivit se podnik zúčastnil dne 24. 4. 2014 stavebního veletrhu v Brně. Na veletrhu byli návštěvníci informováni o sociálním podniku, jeho zaměření a realizovaném projektu formou letákové kampaně. V roce 2015 je plánovaná další účast na stavebním veletrhu v Brně.

V blízké době je také plánováno využít reklamy v regionálním tisku, kde se zákazníci dozvědí nejdůležitější informace o podniku a jeho zaměření.logo EU
Copyright 2017, Tenzum s.r.o.