Služby

podtržítko
Sociální podnik TENZUM s.r.o vám nabízí tyto služby:
  • Zemní práce (výkopové práce)
  • Demoliční práce
  • Úklidové práce
  • Manuální práce (pomocné práce, dlaždičské práce)
  • Instalační práce
  • Stavebně technický průzkum
lopata

Ceny se určují na základě cenové soustavy RTS  ZDE

Konkrétní zakázky se naceňují na základě osobní domluvy (viz. kontakty).

Zemní práce (výkopové práce)

Zahrnují přípravné, hlavní a dokončovací práce. Přípravné obsahují - odstranění veškerých překážek, průzkum stavební plochy, přípravu staveniště, vytyčení staveniště. Hlavní práce zahrnují především provedení samotných výkopů dle daných požadavků a rozměrů. V rámci dokončovacích prací je místo výkopu upraveno a zatravněno.

Demoliční práce

Jedná se o demoliční práce menšího typu tzv. ruční demolice. Ruční demolice se provádějí tam, kde se objekt odstraňuje jen částečně. Úplné ruční demolice se provádějí především v hustě zastavěných lokalitách, u výškových objektů, u objektů staticky narušených, či tam, kde je nutno maximálně eliminovat dopady na životní prostředí.

Úklidové práce

Provádíme úklid nejen na staveništích, ale i ve větších podnikatelských komplexech, kde se časem nahromadí odpad, či materiál bez dalšího využití. Úklidové práce však nejsou určeny pouze podnikatelským subjektům

Manuální práce (pomocné práce, dlaždičské práce)

Společnost nabízí velmi široké spektrum pomocných a jednodušších manuálních prací. Do této kategorie spadají:

- montážní práce (tzn. montáže podií, stánků na festivalech, výstavách, koncertech a podobně),
- natěračské práce (nátěry plotů, střech budov, fasád, hal atd.)
- drobné zednické práce
- pomocné elektroinstalační práce (protahování kabelů se spojením s výkopem a následnou úpravou výkopu)

Instalační práce

V rámci těchto činností provádíme instalační práce především na silničních či pěších komunikací. V oblasti silničních komunikací instalujeme například retardéry, značky a reklamní tabule. V rámci pěších komunikací umisťujeme lavičky, odpadkové koše, turistické značení apod.

Stavebně technický průzkum

Zjištění stavu konstrukcí budov, analýza kvality a stavu materiálů, složení konstrukcí, zjištění vad a poruch konstrukcí a jejich příčin, návrh nápravných opatření, stanovení priorit oprav, vyčíslení jejich finanční náročnosti, sestavení plánu oprav. Výsledkem STP je přehledný a strukturovaný dokument, který odráží konkrétní potřeby klienta v dané situaci.logo EU
Copyright 2023 Tenzum s.r.o.